Hari: 1 Juli 2017

Tradisi Syawalan (Kupatan) di Kalangan Masyarakat Jawa


Syawalan, kupatan, atau bodho syawal, bodho kupat, merupakan tradisi di kalangan orang Jawa setelah berlebaran (hari raya Idul Fitri).