Bumi Lancang Kuning Sebutan untuk Riau, Inilah Asal Mulanya


Bumi Lancang Kuning begitu sangat terkenal, namun mungkin belum ada yang mengetahuinya, nama itu merupakan sebutan untuk Riau (Pekanbaru).