Katanya Orang Jawa Hari itu Ada Tujuh, Pitutur Luhur


Dino iku ono 7 (pitu), Maksudte PITU ugo bisa kanggo PITUTUR, PITUDUH, PITULUNGAN, PITUNGKAS, monggo sareng-sareng disimak nggih

Iklan